0294 - 41 24 72

Pover  werkt gewoon door en volgt alle richtlijnen van het RIVM op. Waar nodig werken wij met mondkapjes; wij houden veilige afstand.

Buiten schilderwerk

1 Onderhoudswerkzaamheden die buiten plaats vinden, kunnen veilig doorgang vinden onder de richtlijnen van het RIVM. Bewoners en opdrachtgevers worden door ons hierover netjes geïnformeerd. Werkzaamheden aan seniorencomplexen worden uitgesteld tot nader order.

Binnen schilderwerk

1 Bij onderhoudswerkzaamheden binnen wordt door ons met u samen geïnventariseerd of er belemmeringen in verband met het Corona-virus zijn. Wanneer dit het geval is, worden de werkzaamheden aangepast of doorgeschoven naar een later tijdstip. Hierdoor kunnen bestaande deadlines of afspraken mogelijk niet gerealiseerd worden. In alle gevallen: uiteraard staat de bewoner centraal en dienen wij in alle redelijkheid de wensen te respecteren. Onze ervaringen zijn echter positief en bewoners willen hieraan welwillend meewerken.
2 Bij die werkzaamheden die niet kunnen worden uitgevoerd, gaan wij met elkaar in overleg om te kijken welk later gepland planmatig onderhoud eventueel naar voren te halen is.

Wij instrueren onze medewerkers over de omgang met bewoners en de onderlinge samenwerking en monitoren dagelijks de aangepaste werkwijze en toetsen deze aan de praktijk en nemen indien nodig aanvullende maatregelen.
Met deze maatregelen kunnen onderhoudswerkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd, waarmee het stilleggen van werkzaamheden voorkomen wordt en er geen zelf veroorzaakte ‘lock-down’ plaatsvindt Laten we het vliegwiel – desnoods trager – wel draaiend houden.